Professor Guy Ahonen

List of (239) Publications 10.2.2022

 

Monographs (15)

Edited books (12)

Research reports (26)

Refereed articles (36)

Articles in edited books (42)

Other Articles (63)

Proceedings and abstracts  (25)

Newspaper articles (8)

Working papers (4)

Reviews (3)

Computer programmes (3)

Public videos (2)
 
 

Monographs

"Towards a new labour protection paradigm". Research Institute for Social Sciences. University of Tampere. Series A:53, 1981, Tampere, 122 p. ISBN 951-44-1077-7, ISSN 0358-0237.

"Labour Protection and Economics - A Paradigm-Theoretical Study in the Use of Economic Analysis in Labour Protection Contexts". Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration, nr 33. Diss. Helsinki 1983, 215 p. ISBN 951-555-184-6.

"Spelöppningen. Om kollektivavtalsprocessen i Finland på 1980-talet". Politeia, 1/1990. Institutionen för ekonomisk politologi vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors 135 s.

"Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi. Tarve ja avainkysymykset Suomessa". Politeia, 8/1992. Institutionen för ekonomisk politologi vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors, 121 s.

Selenius, L; Ahonen, Guy : "Varför varierar sjukfrånvaron i Norden? - Förklaringsansatser i empirisk belysning". Nordiska Ministerrådet, Nord 1995:6, Köpenhamn 101 s.

"Henkilöstötilinpäätös. Yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen". Kauppakaari OYJ, Yrityksen Tietokirjat, Helsinki 1998. Pro Oeconomica finalist 1998. (2. painos 2000)

Salmenperä,M , Ahonen G, Engeström, Y, Haukirauma,H, Juuti,P, Kevätsalo,K, Kohtanen,J, Peltola,P, Tervahartiala,T, Tiainen,P ja pekkola,J: "From Information Society to Knowledge-Based Society. Employment by Innovation". Final Report of the Knowledge Society Team. Ministry of Labour, Helsinki 2000.

Otala, Leena-Maija; Ahonen, Guy: “Työhyvinvointi tuloksen tekijänä”. WSOY, Ekonomia, Helsinki 2003, 197 s. Reviderad upplaga 2005, 280 s.

Bruncrona, Marie-Louise; Näsman, Ove; Ahonen, Guy; Gragn, Fredrik: FUSK-projektet 2009-2011 – slutrapport. Företagshälsovårdens utveckling för småföretag på Kimitoön och Åland. Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors 2012.

Reijula, Kari; Ahonen,Guy; Alenius, Harri; Holopainen, Rauno; Lappalainen, Sanna; Palomäki, Eero; Reiman, Marjut: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012. Eduskunta, lokakuu 2012, 205 s.

Juvonen-Posti, Pirjo; Joensuu, Matti; Reiman, Arto; Heusala, Tiina; Takala, Esa-Pekka, Ahonen, Guy: Työkykyjohtaminen – johdettua yhdessä tekemistä. Tapaustutkimus käytännön johtamismenettelystä ja taloudellisista vaikutuksista kunnallisessa liikelaitoksessa. Työterveyslaitos. Tietoa työstä, Helsinki 2014.86 s.

Lars Folderspang, Michael Mark, Louise Lund Rants, Laurits Rømer  Hjorth, Christian Langholz-Carstensen, Otto Melchior Poulsen, Ulf Johansson, Guy Ahonen and Steinar Aasnæss: Working environment and productivity.  A register-based analysis of Nordic enterprises. Copenhagen: TemaNord 2014:546, 88 pp.

Ahonen, Guy; Husman, Päivi; Ikonen, Raimo; Juuti, Pauli; Koho, Arto; Käpykangas, Sari; Laine, Marjukka; Larjomaa, Eeva; Saarelma-Thiel, Tiina; Saari, Eveliina; Wallin, Marjo: Julkista johtamista jalostamassa. Työterveyslaitos, Helsinki 2015, 251 s.

Aura, Ossi; Ahonen, Guy: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Talentum Pro. Helsinki 2016. 233s. https://www.talentumshop.fi/strategisen-hyvinvoinnin-johtaminen.html

Ahonen, Guy: Balans – en självbiografi. Intangibles Management Finland Oy. Helsingfors 2022, 299 s. www.imafi.fi

 

Edited books

Hedberg,M ; Ahonen, Guy: Arbetsmiljö och ekonomi inom byggnadsindustrin. NBS Byggforskningsrådet. Göteborg 1986:G3.

Bjurström, L-M, Ahonen, G. Fallenius, A-M, Litske, H, Seim, S och Ström,L: "Arbets-miljöregler - ekonomiska konsekvenser". En nordisk handledning. Nordisk Ministerråd. NORD 1987:9, Kobenhavn 1987.

Bjurström, L-M, Ahonen, G, Fallenius, A-M, Litske, H, Seim, S och Ström, L: "Työ-ympäristömääräysten taloudelliset vaikutukset". Pohjoismainen opas. Työsuojeluhallitus, Tampere 1988.

Ahonen, Guy .Bergmann-Winberg, M-L och Hellbom, Kaj: 21.097 steg. Studier i ekonomisk politologi tillägnade Ralf Helenius. Meddelanden från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, nr 13, Helsingfors 1988, 166 s., ISBN 951-45-4747-0.

Ahonen, Guy, Bergmann, M-L och Hellbom, Kaj: Studier i politik, historia och ekonomi. Festskrift tillägnad Lolo Krusius-Ahrenberg. Svenska handelshögskolan, 1989:49, Helsingfors, 281 s.

Ahonen, Guy; Mikkola; M: "Henkilöstötaloudellinen tilinpäätös vuonna 1992, Työterveyslaitos, Helsinki 1994.

Bergström, M, Ahonen, G. et.al.: "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijänä", Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997.

Ahonen, G; Matilainen, R (red.); "Politik, hälsa och ekonomi. Festskrift tillägnad professor Ralf Helenius på 60-årsdagen den 19.10.1998". Ekonomi och samhälle Nr 73. Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan. Helsingfors 1998

Salmenperä,M , Ahonen G,  Engeström Y, haukirauma,H, Juuti,P, Kevätsalo,K, Kohtanen,J, Peltola,P, Tervahartiala,T, Tiainen,P ja pekkola,J: "Tietoyhteiskunnasta osaamisyhteiskuntaan - Innovatiivisuudella työllisyyttä". Tietoyhteiskuntatiimin loppuraportti ja ehdotuksia. Työministeriö, Helsinki 2000., ISBN 951-735-524-6

Ahonen,G. (Toim.): Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen. Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen – tutkimuksen keskeiset havainnot. Työssä jaksamisen ohjelma. Työministeriö, Helsinki 2002. 30.s.

Johanson, Ulf; Ahonen, Guy  and Robin Roslender (Eds.):  Work Health and Management Control. Thomson Fakta, Stockholm 2007.

Ahonen,G. (Ed.): Inspired by Knowlege in Organisations. Hanken School of Economics. Series A: 182. Helsinki 2008.

 

Research reports

Helenius, Ralf; Ahonen, Guy: "Haluatko kuulua Lakimiesliittoon?" Suomen Lakimiesliiton järjestäytymisongelmaa käsittelevä tutkimus. Suoman Lakimiesliitto ry:n julk., 93 s., 1978

Kaivanto, K; Moneta, G; Ahonen; G.: "An Investigation of the Properties of the information obtained with Niva's End of Course Questionnaire". NIVA-Report 1993:24

Ahonen, Guy: "The Costs of Occupational Accidents and Diseases in the Nordic Countries". NIVA-Report No. 4, 1994.

Joupperi,K, Hassi,j, Risikko,T; Ahonen, G;  Hussi,T: "Kylmän lisäkustannukset rakennusalan henkilöstökustannuksiin" (Additional personnel costs in the construction industry occasioned by cold conditions). Työterveyslaitos. Kylmätyöohjelma. Tutkimuksia A2. Oulu 2000.

Ahonen, Guy; Bjurström,L-M; Hussi,Tomi: "Työkykyä ylläpitävän toiminnan taloudelliset vaikutukset". Työkyvyn ylläpidon tutkimus ja arviointi, Raportti 3. STM, KELA ja TTL. Helsinki 2001.

Ahonen, Guy; Anttonen,H, Bergström,M, Hottinen,V and Mikkola,M: Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstötilinpäätös. Malli ja ohjeet. Työsä jaksamisen ohjelma, Työministeriö, Helsinki 2002, 26 s.

Ahonen, Guy; Bjurström,L-M and Hussi,T: "Economic Effectiveness of Maintenance and Promotion of Work Ability" in Peltomäki et.al (Eds.): Maintenance of Work Ability Research and Assessment: Summaries. Ministry of Social Affairs and Health, FIOH, Social Insurance Institution, Report No 7, Helsinki 2002, pp. 33-44.

Hussi, Tomi and Ahonen, Guy. Business-oriented maintenance of work ability. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2007. 77 p. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health). ISBN 978-952-00-2289-1.

Ahonen, Guy och Näsman, Ove: DRUVAN. Den personalekonomiska nyttan av mångdimensionell företagshälsovårds- och personalutvecklingsverksamhet baserad på Metal Age-konceptet i Dragsfjärds kommun (2002-2005). Svenska handelshögskolan. Forskningsrapporter 65. Helsingfors 2008. 110 s.

Aura, Ossi, Ahonen, Guy, Ilmarinen, Juhani: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2009. Excenta Oy. Helsinki 2009, 44 s.

Aura, Ossi, Ahonen, Guy, Ilmarinen, Juhani: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2010. Excenta Oy. Helsinki 2010, 52 s.

Aura, Ossi, Ahonen, Guy, Ilmarinen, Juhani : Strategisen hyvinvoinnin johtaminen valtion virastoissa 2010, Excenta Oy. Helsinki 2010, 100 s

Lars Foldspang, Michael Mark, Kristian Mørk Puggaard, Otto Melchior Poulsen, Ulf Johansson, Guy Ahonen and Steinar Aasnæss: Measuring Work Well-Being and Productivity in the Nordic Countries.A manual. TemaNord 2011:569. Nordic Council of Ministers, Copenhagen ,  143 p.

Aura, Ossi, Ahonen, Guy, Ilmarinen, Juhani: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011. Excenta Oy ja Työterveyslaitos. Helsinki 2011, 60 s

Aura, Ossi, Ahonen, Guy, Ilmarinen, Juhani: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2012. Pohjola-OP ja Työterveyslasitos. Helsinki 2012, 60 s

Rasi Tea, Ahonen Guy, Hanhela Rauno: Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa. Koottu tammi-maaliskuussa 2015. Tietoa työstä. Työterveyslaitos. Helsinki 2015, 47 s.

Aura Ossi, Ahonen Guy, Hussi Tomi: Henkilöstötuottavuus ja eurot – Case rakennusala. keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Helsinki, 20 s.

Ahonen Guy; Pensola Tiina; Lohela-Karlsson Malin; Aasnaess Steinar: The cost of illness of the working-age population in the Nordic countries in 2012 – A comparison to 1991. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2016, 31 pp. http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-641-8(PDF)

Ahonen, Guy: Bättre arbetsliv – Bättre ekonomi. Tankesmedjan Agenda. Helsingfors 2016. 10 s. http://www.bildningsforbundet.fi/sv/publikationer/

Ahonen, Guy Parempi työelämä – Parempi talous. Ajatushautomo Agenda. Helsinki 2016. 10 s. http://www.bildningsforbundet.fi/sv/publikationer/

Aura O, Ahonen G, Hussi T, Ilmarinen J: Strateginen hyvinvointi 2016. Tutkimusraportti. Ossi Aura Consulting Oy, Helsinki 2016, 80 s.

Ahonen Guy: Henkilöstötuottavuus toiminnan tehokkuuden kehittäjänä. Raportissa Aura, O (Toim): Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa. KT Kuntatyönantajat, Helsinki 2017, ss. 10-12. http://shop.kuntatyonantajat.fi/product_details.php?p=3390

Aura O, Ahonen G, Hussi T: Henkilöstötuottavuuden johtaminen Arjessassa 2015-2017. Tieteellinen raportti henkilöstötuottavuuden johtamisesta, muutoksista ja yhteyksistä taloudelliseen tuloksellisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kustantaja Srjessa Oy, Seinäjoki 2018, 27 ss. https://www.arjessa.fi/files/444/henkilostotuottavuuden_johtaminen_arjessassa_2018.pdf

Aura O, Ahonen G, Hussi T, Ilmarinen J: Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018. Tutkimuksen päätulokset. Ossi Aura Consulting Oy, Helsinki 2018, https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/htj2018_p%C3%A4%C3%A4tulokset_raportti_www.pdf

Aura O, Eskelinen J, Ahonen G, Kuosmanen T: Johtaminen ja tuottavuus – Henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Aalto-yliopiston julkaisusarja. 2019/1. Helsinki. 101 ss. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35823

Aura O, Ahonen G, Hussi T, Ilmarinen J: Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 – tutkimusraportti. Ossi Aura Consulting Oy, Helsinki 2021, 40 ss. https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/itseohjautuvuuden_johtaminen_2020_www.pdf

 Refereed articles

"Työsuojelun taloudellinen tutkimus ja sen kehittäminen Suomessa - työpaikkatapaturmien aiheuttamien kustannusten valossa". Politiikka 1979/3, ss.228-238. (Summary ss. 246-247)

"Do policies develop like scientific paradigms? On occupational safety and health legislation in Finland". European Journal of Political Research, 14:, ss. 305-319, 1986.

"Paradigmatic Growth of Knowledge Explaining Responses to Criticism in Economics". Research in the History of Economic Thought and Methodology, Vol. 4, 1986, pp. 251-282.

"On the Empirical Content of Keynes' "General Theory"". Ricerche Economiche, XLIII, 1-2, pp. 256-269.

"A Growth of Knowledge´ Explanation of Responses of Chamberlin´s Theory of Monopolistic Competition". Research in History of Economic Thought and Methodology. Volume 7, 1990, pp. 87-103.

"Commentary on Hands´ ´Second thoughts on "Second thoughts"´on the Lakatosian progress of The General Theory". Review of Political Economy, Vol.II, 1, 1990, ss.94-101.

With Robert Kerton: "Consumer Institutions as International Public Goods: Taking the Long Run Seriously", in Robert Mayer, editor, Enhancing Consumer Choice; published by the American Council on Consumer Interests, 1991, pp. 465-74; Columbia.

Kaivanto, K; Moneta,G; Ahonen,G : "Investigating End-of-Cource Questionnaire data with a view to evaluation: The case of NIVA's international courses, TM Vol. 2, No. 1, Primavera, 1995, ss. 19-33

Oihonmaa,A; Näyhä,S; Koivukangas,P; Hassi,J; Ahonen, Guy:"Väestön odotettavissa oleva aktiiviaika ja sen alue-erot Suomessa", Suomen lääkärilehti, 1996/12, Vol.51, ss.1321-1327.

Huuskonen, M, Ahonen, G. et.al : "Pienyritysten toiminta 1990-luvulla", i verket (Bergström, M, et.al): "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijänä", Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997, ss. 8-17.

TYKY-toimenpiteet ja pientyöpaikkojen talous", in (Bergström, M, et.al): "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijän", Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997, ss. 187-196.

Huuskonen, M, Ahonen, Guy et.al.:"Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijänä", in (Bergström, M, et.al): "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijän", Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997, ss. 197-208.

Huuskonen, M,  Ahonen, G. et.al Working capacity as a sucess factor in a small enterprise and in society", in (Bergström, M, et.al): "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijän",Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997, ss. 209-220.

Huuskonen, M, Ahonen, G. et.al Arbetsförmåga som framgångsfaktor för individen, småföretaget och samhället", in (Bergström, M, et.al): "Työkyky yksilön, pienyrityksen ja yhteiskunnan menestystekijän",Työ ja ihminen, Työterveyslaitos, Tutkimusraportti 10, Helsinki 1997, ss. 221-232.

Ahonen, Guy: "The nation-wide programme for health and safety in SMEs in Finland. - Economic evaluation and incentives for the company management". From Protection to Promotion. Occupational Health and Safety in Small-scale Enterprises. People and Work. Research Reports 25, Finnish Institute of Occupational Health, 1998, pp.151-156.

Ahonen, Guy: "Economic Aspects of a Working Life in Transition". American Journal of Industrial Medicine. Medicine supplement 1:15-16 (1999)

Lindström,K, Schrey,K, Ahonen,G, Kaleva,S & Lahtinen,M: "Keskitetyn kehittämisohjelman työyhteisövaikutukset pientyöpaikoilla", Työ ja Ihminen, Tutkimusraportti 16, 2000, ss. 40-63.

Matilainen,R, Ahonen,G, Bergström,M, Kaleva,S: "TYKY-toiminta pientyöpaikoilla ja kannattavuus - alustava tarkastelu", Työ ja Ihminen, Tutkimusraportti 16, 2000, ss. 96-104.

Huuskonen,M, Bergström,M, Ahonen,G, Järvisalo,J, Laitinen,H, Lindström,K, Rantanen,J: "Työkykyä edistävä ja työkyvyttömyyttä ehkäisevä toiminta pientyöpaikoilla 1995-1998: yhteenveto", Työ ja Ihminen, Tutkimusraportti 16, 2000, ss. 155-166.

Huuskonen,M, Bergström,M, Ahonen,G, Järvisalo,J, Laitinen,H, Lindström,K, Rantanen,J: "Measures to maintain working capacity and prevent occupational disability at small workplaces in 1995-1998: Summary", Työ ja Ihminen, Research Report 16, 2000, pp. 155-166.

with Nurminen,E, Ilmarinen,J, Malmivaara,A, Ylöstalo,P, Mutanen,P, Louhevaara,V, Aro,T.: "Ohjatun työpaikkaliikunnan vaikuttavuus koettuun työkykyyn ruumiillisesti keskiraskasta työtä tekevillä naisilla. Satunnaistettu vertailututkimus". Työ ja Ihminen, Tutkimusraportti 18, Työterevyslaitos, Helsinki 2000, 65-86

Eija Nurminen, Antti Malmivaara, Juhani Ilmarinen, Pekka Ylöstalo, Pertti Mutanen, Guy Ahonen, Timo Aro: The effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among women with physical work. Scan J Work Environ Health 2002;28(2):85-93.

Hussi,Tomi; Ahonen, Guy: Managing intangible assets - a question of integration and delicate balance. Journal of Intellectual Capital. 2002, 3(3): 277-286

Joupper,K; Hassi,J; Risikko,T; Ahonen, G; and Hussi,T: "Kylmän työympäristön aiheuttamat henkilöstökustannukset rakennustyömaalla", Työ ja ihminen, 17 (2003), 61-71, 84, 89

Ahonen, Guy.: Työhyvinvointi strategisen henkilöstötutkimuksen ytimessä. Töyelämän tutkimus. 2006/2. ss. 67-68.

Aura, Ossi; Ahonen, Guy and Sveiby, Karl-Erik:  On the  role ow worksite fitness policy for developing intellecual capital. Journal of Human Resource Costing and Accounting. Vol 12, No 2, 2008., 70-84.

Ahonen, Guy : On the mystery of odd human capital values. Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol- 13, No. 2, 2009, 118-124.

Aura,O, Ahonen,Guy, Ilmarinen,J: Toward Better Work and Well-being proceedings: Strategic Wellness Management in Finland. The First National Survey of the Management of Employee Well-being. Journal of Occupational and Environmental Medicine, JOEM, 2010 

Ahonen,Guy, Hussi,Tomi, Pirinen,Helka.: Y-sukupolvi haastaa johtamisen Suomen työelämässä  – syrjäytymisen kustannukset ja tulevaisuuden työelämään liittyvät mahdollisuudet. Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2010, ss. 23-32.

Guy Ahonen, Lasse Parvinen, Harri Vainio, Kaj Husman, Matti Ylikoski, Arvi Parvinen, Juha Liira, Inkeri Puputti, Sirkka Parry: Arvopohjainen työkyvyn hallinta tehostaa työterveyshuoltoa. Kahden yrityksen tapauskuvaus. Suomen lääkärilehti. 2011/11, 921 - 926

Galabova, Lidia,  Ahonen, Guy: "Is intellectual capital-based strategy market-based or resource-based?: On sustainable strategy in a knowledge-based economy", Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 15 Iss: 4, 2011 pp.313 – 327

Furu, Heidi; Sainio, Markku ; Ahonen, Guy; Hyvärinen, Hanna Kaisa ; Kaukiainen, Ari: “Cost of detecting a chronic solvent encephalopathy case by screening”. NeuroToxicology, Vol. 41, 2014 

Ahonen, Guy:”The Economy of Sustainable Careers During the Work Life Course: A Case from Finland”. In Vuori, Jukka,; Bonk, Roland; Price, Richard H (Eds.): Sustainable Working Lives. Managing Work Transitions and Health throughout the Life Course. Springer Science+Business Media, Dorchest 2015, pp. 35-48.

Arto Reiman, Guy Ahonen, Pirjo Juvonen-Posti, Tiina Heusala, Esa-Pekka Takala, Matti Joensuu: Economic impacts of workplace disability management in a public enterprise. International Journal of Public Sector Performance Management. 2017, 3(3):297-310. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijpspm

 Ahonen, G. (2020). The principles of financially relevant promotion of work well-being – a Finnish perspective. Labour Protection Problems in Ukraine, 36(3), 3–9.

Ahonen Guy, Aura Ossi, Hussi Tomi, Ilmarinen Juhani: Financial impact of management by self-determination. – empirical evidence from Finland. European Journal of Management, Volume 21 (2021) pp. 93-114 (forthcoming)

Articles in edited books

Ahonen, Guy: "Tapaturmavakuutusjärjestelmän kehittämisestä hyvinvointiteoreettisena ongelmana". Suomen Akatemian julkaisuja 4/1982, Valtion lääketieteellinen toimikunta. Toim. R.Honkanen ja A-S.Pilli-Sihvola: Tapaturmatutkimus ja tapaturmien rekisteröinti Suomessa. Helsinki, ss. 42-47.

Ahonen, Guy: "Kan ekonomisk analyser förbättra arbetarskyddet inom byggnadsindustrin?" I Arbetarmiljö och ekonomi inom byggnadsindustrin, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm G3:1986, ss. 84-97.

Ahonen, Guy: "Economic Assessement Under Rapid Technological Change". I verket"Future of Work: A Viewpoint of Social Sciences" (ed. Kari Eklund), NIVA, Nordisk arbetsmiljöutbildning, Helsinki 1987, ss. 151-159.

Ahonen, Guy: "Ekonomisk politologi - dess kunskapsobjekt och disciplinära hemort", i verket 21.097 steg (ovan), Helsingfors 1988, ss. 5-26.

Ahonen, Guy: "Att uppskatta kostnader och nytta i samband med arbetsmiljöreglering". I Arbetsmiljöregler och Ekonomi, Nordisk Ministerråd, NORD, 1989:49, Köpenhamn, ss. 37-51.

Ahonen, Guy: "Occupational Injury Insurance Systems and Safety Activity Under Conditions of Rapid Technological Change". Studier i politik, historia och ekonomi. Festskrift tillägnad Lolo Krusius-Ahrenberg. Svenska handelshögskolan, 1989:41, Helsingfors, ss.1-12.

Ahonen, Guy: "Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan kannalta". I verket Vaali työkykyä - sijoitat huomiseen, Ilmarinen, Helsingfors 1992, ss.177-185.

Ahonen, Guy: "Päivittäinen työaika ja elinikäinen tuottavuus". Terve-Sos 95, Seminaarien kirja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 22-24.5.1995, ss. 110-111.

Ahonen, Guy: "Henkilöstövoimavarojen arviointi". I "Hyvä työkyky. Työkyvyn ylläpidon malleja ja keinoja". (Redigerad av Matikainen et.al.), Työterveyslaitos ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Helsinki 1995, ss. 69-75.

Ahonen, Guy: "Tuottavuusvaikutusten Mittaaminen. Terveys ja Tuottavuusmalli". I "Hyvä työkyky. Työkyvyn ylläpidon malleja ja keinoja" (Redigerad av Matikainen et.al.), Työterveyslaitos ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Helsinki 1995, ss. 216-218.

Ahonen, Guy: "Työkykyä ylläpitävän toiminnan taloudellinen merkitys". I "Hyvä työkyky. Työkyvyn ylläpidon malleja ja keinoja" (Redigerad av Matikainen et.al.), Työterveyslaitos ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Helsinki 1995, ss. 25-30.

Ahonen, Guy: "Ikääntymisen haittojen lieventämisen liiketaloudelliset kustannus-hyötyvaikutukset". Kommittebetänkande 1996:14 De äldre i arbetslivet, betänkande av kommitten för utredning av bättre sysselsättningsmöjligheter för äldre arbetstagare. Arbets-ministeriet, ss. 33-59.

Ahonen, Guy; Bergström, Monica; Huuskonen, Matti;  Koskinen: "Pienyritysten toiminta 1990-luvulla". Kommittebetänkande 1996:14 De äldre i arbetslivet, betänkande av kommitten för utredning av bättre sysselsättningsmöjligheter för äldre arbetstagare. Arbetsministeriet, ss. 123-133.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös - osa hyvää elinkeinoelämää", i verket (Lilja, K, et al): Työn Tuuli 1998, Henkilöstöjohdon ryhmä r.y., ss. 40-44

Ahonen, Guy: "Henkilöstövoimavarojen seuranta".TYÖKYKY HALLINTAAN - suunnitelmat käytännön toiminnaksi. Työterveyslaitos, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 1998, ss. 85-91.

Ahonen, Guy: "Improving human resource disclosure and reporting". I verket (red. Ahonen & Matilainen) "Politik, hälsa och ekonomi. Festskrift tillägnad professor Ralf Helenius på 60-årsdagen den 19.10.1998". Ekonomi och samhälle Nr 73. Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan. Helsingfors 1998, ss. 3-20.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös yrityksen ja henkilöstön edun yhdistäjä". Teoksessa "Evita. Työkyvyn hallinta osaksi työpaikan arkipäivää. Laatua työhön ja elämään", Varma-Sampo. Keuruu 1999.

Lindström,K., Schrey,K., Ahonen, G; och Kaleva,S.: "The Effects of Promoting Organizational Health on Personnel Well-Being and Effectiveness in Small and Medium-Sized Enterprises". In "Book Healthy and Productive Work: An International Perspective". Eds. L.R. Murphy and C.L. Cooper. Taylor & Francis, Philadelphia 2000

Ahonen, Guy: “Generative and Commercially Exploitable Intangible Assets”. In “Classification of Intangibles”. Eds: Gröjer,J-E, Stolowy,H. HEC School of Management, Paris 2000, pp. 2006-213

Ahonen, Guy: "Henkilöstövoimavarojen seurannan kehittäminen. Yleiskatsaus nykyiseen tutkimustilanteeseen ja kehitysnäkymiä". In "Henkilöstövoimavarojen analysointi, seuranta ja kehittäminen. Asiantuntijat kertovat". Työturvallisuuskeskus, Heslinki 2002, ss. 9-29.

Ahonen, Guy: "Economic aspects of occupational health services". In "The FinEst bridge. Finnish-Estonian collaboration in Occupational health". Eds: Ylikosi,M, Lehtinen,S, Kaadu,T, Rantanen,J. Finnish Institute of Occupational Health. Helsinki 2002, pp. 38-41.

Ahonen, Guy: "Työkyvyn taloudellinen merkitys". Kirjassa Työterveyshuolto (Toim. Antti-Poika,M., Martimo,K-P, Husman,K), Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2003, ss. 190-197.

Ahonen, Guy:”Organisaatio toiminnan laadun ja tuloksellisuuden osatekijänä”. Kirjassa Työyhteisö, terveys ja hyvinvointi (Toim. Lindström, K ja Leppänen A.), TTL, Helsinki 2003, ss. 322-327.

Ahonen, Guy; Gröjer,J-E: “Social Accounting in the Nordic Countries – from social accounting towards accounting in a social context”. In “Accounting in Scandinavia – The Northerrn Lights” (Eds. Jönsson,S & Mouritsen,J). Liber & Copenhagen Business School Press, Kristianstad 2005. pp. 43-60.

Guy Ahonen and Tomi Hussi: Work ability and human resource reporting—the Finnish experience. In Johanson,U, Ahonen G, Roslender, R. (eds.) (2007): Work Health and Management Control. Thomson Fakta, Stockholm 2007

Robin Roslender, Guy Ahonen, and Gunnar Rimmel: Accounting for the human factor: A brief history of a continuing challenge.  In Johanson,U, Ahonen G, Roslender, R. (eds.) (2007): Work Health and Management Control. Thomson Fakta, Stockholm 2007.

Bo Hansson, Guy Ahonen, and Mimmi Diamant: Research on the financial outcomes of health-related investments. In Johanson,U, Ahonen G, Roslender, R. (eds.) (2007): Work Health and Management Control. Thomson Fakta, Stockholm 2007

Christian Nielsen, Tomi Hussi, Susanne Schunder-Tatzber, Robin Roslender, and Guy Ahonen: The interrelations between health and intellectual capital.  In Johanson,U, Ahonen G, Roslender, R. (eds.) (2007): Work Health and Management Control. Thomson Fakta, Stockholm 2007

Guy Ahonen, Tomi Hussi and Susanne Schunder-Tatzber: Work-Related Wellbeing: A Precondition for Intellectual Capital. In Cristina Chaminade, Bino Catasús (Eds.) Intellectual Capital Revisited. Paradoxes in the knowledge-intensive organization. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA (2007. forthcoming).

Ahonen,G: Inhimillistä pääomaa voidaan mitat ja sillä on kasvava merkitys yritysten johtamisessa. 54. Työterveyspäivät. 23-24.10.2007, Työterveyslaitos, Helsinki (ISBN 951-802-722-6), 16-18

Guy Ahonen: Erinomaisuuden jäljillä – Hyvinvointitoiminta. Teoksesssa ”Tervolan varikon historiikki”, Tervola 2007, 156-159.

Ahonen, G. Kuntoutuksen taloudellinen arviointi. Teoksessa (Toim. Rissanen,P, Kallanranta,T & Suikkanen,A 2008): Kuntoutus. Duodecim, Helsinki, 664-672

Lehtonen,V-M; Ahonen, Guy: Human Resource Reporting and Management in the Finnish State Sector. In Ahonen (Ed. 2008): Inspired by Knowledge in Organisations. Hanken School odf Economics. Series A: 182, Helsinki, pp. 133-159.

Näsman, O., Ahonen,G.: The DRUVAN-project: A major increase in Occupational health Services based on the Metal Age method in a Finnish municipality improved the work ability and gave significant financial return. In Kumashiro,M. (Ed): Promotion of Work Ability towards Productive Aging. Taylor & Francis, London 2009, 183-189.

Ahonen, Guy: "Ekonomisk plitologi". I verket (Red. Fellman,S & Forsén,A) Hundra år av utbildning och forskning. Svenska handelshögskolan 1909-2009. Helsingfors 2009, 329.

Ahonen, G, Näsman, O: ”Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen Metal Age-menetelmän avulla. Case Druvan”. Teoksessa Suutarinen,M; Vesterinen,P-L. (Toim.): Työhyvinvoinnin johtaminen. Otava, Keuruu 2010. ss. 67-78.

Ahonen, Guy: Työkyvyn taloudellinen merkitys. Teoksessa Martimo,K-P, Antti-Poika,M, Uitti,J (Toim.): Työstä terveyttä. Työterveyslaitos ja Duodecim, Helsinki 2010. ss.36-46

Ahonen, Guy: Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys. Teoksessa Kauppinen,T, Mattila-Holappa,P, Perkiö-Mäkelä,M, Saalo,A, Toikkanen,J, Tuomivaara,S, Uuksulainen,S Viluksela,M, Virtanen,S (Toim.): Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnistaa. Työterveyslaitos, Helsinki, ss. 12-15.

Ahonen, Guy: ” Terve johtaminen”. Teoksessa Ahonen, G. et.al. Julkista johtamista jalostamassa. Työterveyslaitos, Helsinki 2015, ss. 57-79.

Ahonen, Guy; Kesti, Marko; Kauhanen, Juhani: “Mittaaminen henkilöstötyössä”. Teoksessa Kauhanen, J. et.al. (toim.): Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960-2015. Aalto-yliopisto. Kauppa + Talous. Helsinki. ss.151-159.

Ahonen, Guy; Sveiby, Karl-Erik: ”Personas, riqueza y valor”. In Lopez,A; de Ros, J; Elena, J (Editores):Innovación, capital intelectualy Desarrollo económico. Ensayos en honor a Paloma Sánches. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Madrid, 2018. pp, 175-186.

Other Articles

Ahonen, Guy: "Työsuojeluilmastoinnin investoinneista hyötyä", Insinööriuutiset no 44/1978, 2s.

Ahonen, Guy: "Työsuojelun vuosikymmen jätti kysymyksiä". Työ Terveys Turvallisuus 8/1983, ss. 18-20.

Ahonen, Guy: "Arbetarskyddspolitikens innehåll och olycksfallsförsäkringens utformning". Ekonomiska samfundets tidskrift nr 4/1983, ss. 151-156.

Ahonen, Guy: "Tieteellisyys kiusana kauppatieteissä?" Korkeakoulutieto 7/1984, Helsinki, ss. 21-23. ISSN 0357-9557.

Ahonen, Guy: "Laskelmat johtavat helposti harhaan". Työ Terveys Turvallisuus, no 10, 1984, Helsinki, ss. 30-33.

Ahonen, Guy: "Tapaturmakeskeisen työsuojelupolitiikan ongelmista". Panelinlägg i Tapaturmatilastot-seminaari, Helsinki 28.9.1984. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Tapaturma-vakuutuslaitosten liitto. Helsinki 1984, ss. 120-123.

Ahonen, Guy: "Työsuojelusta kannattavaa". Työ Terveys Turvallisuus 8/1987, ss. 6-8.

Ahonen, Guy: "Svenska handelshögskolanin toimiva tutkijankoulutusohjelma". Forskarforum 4/1987, ss. 15-17.

Ahonen, Guy: "Spelöppningarna på arbetsmarknaden". SHH-aktuellt nr 1/90, ss. 16-17.

Ahonen, Guy: "Palkkaliukumat tasa-arvo-ongelman ydin". Merkonomi, 6/90. Helsinki.

Ahonen, Guy: "TES-korotuksia naisille, palkkaliukumat miehille". Yläkerta. TETO, Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti, no 14/1990.

Ahonen, Guy: "Ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen maksaa kymmeniä miljardeja vuodessa". Työterveiset, no 3/90, Työterveyslaitos, Helsinki.

Ahonen, Guy: "Palkkaliukumat tasa-arvo-ongelman ydin. Euroopan integraatiokehitys saattaa merkitä tasa-arvopyrkimysten vaikeutumista". Universitas, 8/1990, Helsinki.

Ahonen, Guy: "Tulopoliittinen sopimusjärjestelmä ja tasa-arvokysymys". Suomen tilastoseuran vuosikirja 1990, Helsinki 1991, ss. 109-117.

Ahonen, Guy: "Economics and Priority Setting in Occupational Health and Safety". NIVA Nordic Newsletter, No. 7, 1993, pp. 9-13.

Ahonen, Guy: "Työterveyshuollon kustannus-hyöty laskelmat". Työterveyslääkäri, 1993/2, ss. 94-96.

Ahonen, Guy: "Personalens hälsa i företagets bokslut". Nordisk Ergonomi, Nr. 4, 1993, ss. 6-8.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätökset tulevat". Tilisanomat 1/1995, ss. 38-43.

Ahonen, Guy: Työterveyshuollon talousvaikutukset yrityksissä". Työterveyshoitaja 1/1995, ss. 12-13.

Ahonen, Guy: "TERVUS-malli selvittää tuottavuuden". Työterveiset 4/95, ss. 6-8.

Ahonen, Guy: "Työkyvyn ylläpito - kulu vai investointi?" Vanhustyö-Seniorarbete Nr. 1, 1996, ss. 23-25.

Ahonen, Guy: "Research on occupational health and safety in Norden". Nordic Labour Journal 1/1996, ss. 24-25.

Ahonen, Guy: "Creating OH&S training skills in the Baltic states". Estonian Newsletter on Occupational Health and Safety 1/1996, ss. 1-2.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös - Yrityksen avain kestävään tuloskehitykseen", Ilmarinen, kesäkuu 1997, ss. 12-14.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös mittaa yrityksen tuloksen kestävyyttä", Työeläke 4/97, ss. 14-15.

Ahonen, Guy: "PERSONALBOKSLUTET nyckeln till framgångsrik företagsledning". Arbetspension i Finland, 2/97, ss. 11-13.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös TYKY-toiminnan ja liikuntatoimen selkärankana".Liikunta & Tiede nr 3/98 ss. 50-52

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös siivousalan kehittämisen välineenä". Siivoussektori Nr 5, 1998, ss. 6-8

"Personalbokslutet - att göra det osynliga synligt". Forum för Ekonomi och Teknik, 10/98, s. 48.

"Yrityksen tulevaisuuden tuotto-odotukset ja henkilöstöpäätös". Työterveiset 1/99, ss.18-19

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös - yrityksen henkisen pääoman kuvaaja". Kemia-Kemi Vol. 26 (1999) 4, 268-270.

Ahonen, Guy: "Työterveyshuolto investointina", Työterveiset 4/99, 14-15.

Ahonen, Guy: "Henkilöstötilinpäätös - myös yliopistojen kestävän kehityksen tuloskehityksen työväline". Universitas 7/99, 14-15.

Ahonen, Guy; Kilpi, Esko: "Yritys tarvitsee sosiaalista pääomaa". Talouselämä 6/2000.

Ahonen, Guy: "Osaamispääoma ja hiljainen tieto". Tulevaisuuden näkymiä 4/2000. Tielaitos, Halisnki, 23-32.

Ahonen, Guy: "Den ekonomiska betydelsen av välbefinnandet i arbetet" i "Att orka i arbetet". Nordiska Miniaterrådet. TemaNaord 2001:572. ss. 43-50.

Ahonen, Guy: "Organisaation kehittäminen kannattaa", Työterveiset 1/2002, Työterveyslaitos, Helsinki, ss. 19-20

Ahonen, Guy: "Tupojärjestelmän kankeutta liioitellaan", Palvelutyönantaja 8/2002

Näsman O, Ahonen G. "Druvan-projekti 2002-2005". Kuopion Yliopiston Tykyhelmi 10-vuotisjulkaisu 13-14.02.2007.

 

Näsman, Ove, Ahonen, Guy: "Druvan-projekti." Töterveyshoitaja-lehti, 2007

 

Näsman, Ove, Ahonen, Guy: "Druvan-projekti". Työterveyslääkäri 1/2008

 

Näsman, Ove, Ahonen, Guy, Grahn, Fredrik: "FUSK-pientypaikkahanke 2009-2011" . Työterveyslääkäri 1/2009

 

Ahonen, Guy: "Kuinka meillä voidaan? Strategisen hyvinvoinnin tila valtiosektorilla". Kaiku-viesti. Valtionkonttorin lehti työhyvinvoinnista ja riskienhallinnasta. 2009, nro 3, 38-39.

 

Latta,M., Hussi,T, Ahonen,G.: "Työelämän sopeuttaminen elämänkulkuun - mahdoton haste vai ainutkertainen mahdollisuus?" Talous ja yhteiskunta, 2010/1, ss. 52-59.

 

Ahonen,G.: Miksi panostaa työntekijöiden hyvinvointiin? Mediaplanet. Terveenä työssä.. No 1 / Huhtikuu 2010, s 14

 

 Hussi,T and Ahonen,G.: Economics of occupational health and safety. Barents Newsletter on Cccupational Health and Safety, 2010, Vol.13, No.3, pp. 96-99.

 

Ahonen,G, ”Arbetsvälbefinnande och ekonomi” i Metal Age och Kiva-enkät (Ove Näsman). Mediona OyAb, Skärgårdens Arbethälsoakademi, Dalsbruk 2011.

 

Ahonen,G.: ”Työhyvinvonti ja talous”, teoksessa  Metal Age ja Kiva-kysely (Ove Näsman), Mediona OyAb, Saaristin Työhyvinvointiakatemia, Taalintehdas 2011

 

Ahonen,G, :”Well-being at work and economics”, in Metal Age and Kiva-questionnaire (Ove Näsman), Mediona OyAb, The Archipelago Academy for Well-being at Work, Dalsbruk 2011.

 

Ahonen G, Vainio, H: “Counting the losses”. Public Service Review, European Union, Vol. 23, 2011, p. 134

 

Ahonen, G: “Well-being at work – the worlds’s next mega trend?. Africal Newslwtter on Occupational Health and Safety. Vol. 22, nr 1, May 2012, 3.

 

Ahonen, G, Hussi, T. : “Economics of occupational health and safety”. African Newsletter on Occupational Health and Safety. Vol. 22, nr 1, May 2012, 4-5

 

Ahonen, G.: Well-being at work – the world’s next mega trend? Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Vol. 19, nr 2, Oct 2012, 35

 

Ahonen, G, Hussi, T. : “Economics of occupational health and safety”. Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Vol. 19, nr 2, Oct 2012, 36-37

 

Reijula, Kari, Ahonen, Guy, Alenius, Harri, Holmijoki, Olavi, Holopainen, Rauno, Karvala, Kirsi, Lappalainen, Sanna, Leino, Marina, Palomäki, Eero, Reiman, Marjut, Tuomi, Tapani, Tähtinen, Katja: Kosteus- ja homevauriot Suomessa. Ympäristö ja terveyes-lehti. Vsk 43. 10/2012. 32-35.

 

Ahonen, Guy: Työterveyden taloudelliset ulottuvuudet – miksi työhyvinvointiin kannattaa sijoittaa? Teoksessa Työhyvinvointi – kannattava sijoitus. Seminaariraportti. Kuntatalo, Helsinki 8.6.2012. Terveyden edistämisyhditys ry. s.19-24.

 

Ahonen, Guy: ”Turvallisuus on enemmän kuin kustannusten hallintaa”. Tapaturmavakuutus. 3/2013. s 29.

 

Ahonen, Guy: “Työterveystilinpäätös hyvän johtamisen välineeksi”. Viesti päättäjille, 1/2014, Työterveyslaitos. 2.s.

 

Juvonen-Posti, Pirjo; Joensuu, Matti; Reiman, Arto; Heusala, Tiina; Takala, Esa-Pekka, Ahonen, Guy; Kopperoinen, Tuomas; Komulainen, Silja: Sairauspoissaolojen hallinnasta työkykyjohtamiseen. Työterveyslääkäri, 2014:2, s.31-33.

 

Ahonen, Guy: Työhyvinvointiin panostaminen paikkaa kestävyysvajetta”. Dialogi terveydestä: tekemättömän työn kustannukset. Terveystalo. Lokakuu 2014. ss. 10-11.

 

Ahonen, Guy: ”Työhyvinvoinnissa piilee suuri tuottavuuspotentiaali”. CEO 2015. Finland Magazine.s.12

 

Bruncrona, Marie-Louise; Näsman, Ove; Ahonen, Guy; Grahn, Fredrik: “FUSK-janke 2009-2011”, Työterveyslääkäri, 3/2015, ss. 40-41.

 

 

Proceedings  and abstracts

Ahonen, Guy: "Ilmastoinnilla aikaansaatavat taloudelliset hyödyt", 25. Työterveyspäivät 30-31.10.1978, Työterveyslaitos, Hki, ss. 313-316.

Ahonen, Guy: "Työtapaturmakustannusten suuruuden arvioimisesta". Seminaarissa työsuojelun taloudellisen tutkimuksen kehittämisestä 25.10.1978. Työsuojelun neuvottelukunta, ss. 121-122.

Ahonen, Guy: "Työsuojelutoiminnan taloudellinen turkiminen". Turun aluetyöterveyslaitos, 33. Työterveyspäivät 20-21.10.1986, ss. 9-13, ISSN-0780-5292.

Kerton,Robert R., Ahonen, Guy : "Consumer Institutions As International Public Goods: Taking the Long Run Seriously". Enhancing Consumer Choice: Proceedings of the Second International Conference on Research in the Consumer Interest, Utah, USA, 1990, pp. 465-474.

Näsman,O., Ahonen, G.: "The DalBo-project: The Economics of maintenance of work ability". in Willem J.A. Goedhard (Ed.): AGING AND WORK 4, Healthy and Productive Aging of Older Employees, Hague, 22-24 April 1999.

Ahonen, Guy and Näsman, Ove. The Economic Consequences of Multidimensional Development of Human Capital by Using the Metal Age Method in a Finnish Municipality. Melbourne: Monash University, Melbourne 2007. Paper presented at The Eighth International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management, New Delhi, India 12-14 Februry 2007.

Näsman O, Ahonen G. The DRUVAN-project: Participatory development of wellbeing, work and productivity by using the Metal Age method in a Finnish municipality. 39th Nordic Ergonomics Society Congress. CD. October 2007. Sweden

Näsman O., Ahonen G. The KIVA-questionnaire – a practical tool for creating motivation among the personnel to develop their own well-being at work. 29th International Congress on Occupational Health, 22-27.03. 2009. Cape Town, South Africa

 

Ahonen, Guy: Effective management methods for improvement of well-being. Towards Better Work and Well-being. International conference. Crowne Paza Hotel, Helsinki, Finland 10-12.2.2010. Program and Abstracts, p. 13.

Aura O, Ahonen G, Ilmarinen JE,: Strategic wellness policies and functions in Finland in year 2009.  Towards Better Work and Well-being. International conference. Crowne Paza Hotel, Helsinki, Finland 10-12.2.2010. Program and Abstracts, p. 12.

Hussi T, Ahonen G: Intellectual capital based future personnel management.  Towards Better Work and Well-being. International conference. Crowne Paza Hotel, Helsinki, Finland 10-12.2.2010. Program and Abstracts, p. 13.

Hussi T, Ahonen G: Intellectual capital based future personnel management.  Towards Better Work and Well-being. International conference. Crowne Paza Hotel, Helsinki, Finland 10-12.2.2010. Proceedings, pp. 62-67

Ahonen,G : Yrityksen kannattaa panostaa työkykyyn. Työstä työhyvinvointia. 57. työterveyspäivät, 26-27.10.2010. Helsinki,  s. 27.

Ahonen,G : Aikainen eläköityminen erityisesti nuorten ongelma. Työstä työhyvinvointia. 57. työterveyspäivät, 26-27.10.2010. Helsinki,  s. 157.

Ahonen,G: The Merits of Comprehensive Business Economic Analyses of OS&H Interventions – The Potential Model. IOHA, International Occupational Hygiene Association, 8th International Scientific Conference, 28 Septembet – 2 October, 2010, Rome, Italy. Book of abstracts, p. 46.

Näsman O., Ahonen G., Nylund J. The FEELIT-project 2011-2013. Systematic use of the Metal Age method and Kiva-questionnaire in a municipality in Finland to develop well-being at work, productivity and profitability. Older Workers & Work Ability Conference. December 12th-13th 2011. Melbourne. Australia.

Ahonen, Guy: Investments in work health – what are the returns? Session: Economic incentives and promotion of OHS in enterprise. ICOH conference, March 18-23 2012. Mexico, Cancun. 

Näsman O. Ahonen G. Ilmarinen J. The Metal Age method and the Kiva-questionnaire: Finnish methods for participatory development of well-being at work, productivity and profitability. 2nd International Wellbeing at Work Conference. 21st-23rd May 2012. Manchester. Great Britain.

Aura,Ossi, Pakkala,Ilkka, Ahonen, Guy,  Ilmarinen,Juhani: Managing well-being: relationships between management policies, superiors’ behaviour and employee well-being. 2nd International Wellbeing at Work Conference. 21st-23rd May 2012. Manchester. Great Britain.

Galabova, L. and Ahonen, Guy : “Intellectual Capital-based Value Creation Model: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises”. e-edition of proceeding from 7th International Forum on Knowledge Asset Dynamics and 5th Knowledge Cities World Summit, organised by Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, Italy and Queensland University of Technology, World Capital Institute, Australia, 13-15 June, 2012, Matera-Italy

Ahonen, Guy: A new way of seeing occupational safety and health from the point of view of productivity and national economiy. In Vainio, Harri and Lehtinen, Suvi (Eds): OH&S Forum 2011. International forum on Occupational Healath and Safety: Policies, Profiles and Services. 220-22 June 2011, Hanasaari Cultural Center, Espoo, Finland. Proceedings, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2012, pp. 46-52.

Ahonen, Guy: Case yhteiskunta: Työuran pituuden taloudellinen arvo. 59. työterveyspäivät 23-24.10.2012, Työterveyslaitos, Helsinki, Luentolyhennelmät, ss. 56-57.

Ahonen, Guy: The Economics of occupational health and safety. The 4th international scientific conference on occupational and environmental health. 26-27 November 2012, Hanoi, Vietnam.

Ahonen, Guy: ”Early retirement and loss of production in different age groups”.  Work, Well-being and Wealth: Active ageing at Work. 26-28 August2013, Hotel Crown Plaza, Helsinki, Finland.

Juvonen-Posti P, Joensuu M, Ahonen G, Reiman, A, Heusala T, Takala E-P (2015):Impacts of Work Disability Management. Abstract/ Oral presentation on the  13th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation, marina Congress Center, Helsinki, Finland  6-9 May 2015 Available:

http://confedentevents-fi-bin.aldone.fi/@Bin/4c366b9ca761f908ac796ab5fbef1b78/1457434573/application/pdf/4774807/EFRR2015%20Programme%20and%20Abstracts.pdf, page 44.

Ahonen G, Aura O, Hussi T, Ilmarinen J: Financial impact of management by self-determination. – empirical evidence from Finland. - Conference Proceedings, Volume 21, Number 4, 2021, International Academy of Business and Economics IABE-2021 San Francisco Conference, "Research / Teaching Excellence in Business and Economics" December 10-12, 2021, p. 8. ISSN 1932-7498

Newspaper articles

Ahonen, Guy: "Tapaturmavakuutusta uudistettaessa huomio työsuojeluun", Helsingin Sanomat, alakerta, 1980.

Ahonen, Guy;  Rosenqvist, Gunnar: "Galluparnas värde och funktion". Hufvudstadsbladet, Debatt 19.11.1981. 2 s.

Rosenqvist, Gunnar; Ahonen, Guy: "Opinionsmätningar och politik". Hufvudstadsbladet, Debatt 5.12.1981, 2 s.

Ahonen, Guy; Bjurström, Lars-Mikael: "Työsuojelun taloudellinen näkökulma laajenee". Helsingin Sanomat, 14.1.1987, 2s.

Ahonen, Guy: "Eurooppalaistumisella hintansa työmarkkinoille". Helsingin Sanomat, 1991.

Ahonen, Guy: "Aikaisen eläköitymisen todellista hintaa ei ole täysin tiedostettu", Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 6.4.2009.

Ahonen, G & Vainio, H: Työurien pidentäminen vaatii uudenlaista ajattelua. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 12.1.2010

Ahonen, G & Vainio, H: Ikä ei ratkaise työssä pärjäämistä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 18.1.2012

 

Working papers

Ahonen, Guy: "On the use of economic analysis in labour protection contexts". Working papers, Swedish School of Economics and Business Administration no 61, 1980, 16p.

Ahonen, Guy: "Legislation as Manifestation of Paradigms. The Case of Labour Protection in Finland". Working papers, Swedish School of Economics and Business Administration nr 120, 1984, Helsingfors, 25 p. ISBN 951-555-209-5.

Ahonen, Guy: "The Paradigm of Economics: Explaining Responses to Criticism". Working papers, Swedish School of Economics and Business Administration nr 140, 1985, Helsingfors, 49 p. ISBN 951-555-234-6.

Ahonen, Guy: "Does the 'Keynesian Revolution' Confirm the Existence of a Lakatosian Arbitrator in Economics?" Working papers, Swedish School of Economics and Business Administration nr 181, 1988, Helsingfors, 17 p. ISBN 951-555-286-9.
 
 
Reviews

Ahonen, Guy: Recencion av Andre Gunder Franks bok "On capitalist Underdevelopment", Ekonomiska samfundets tidskrift 3/1977, ss. 260-263.

Ahonen, Guy: Recension av Jan Sundbergs bok: "Svenskhetens dilemma i Finland. Finlands-svenskarnas samling och splittring under 1900-talet" i Politiikka 1986/4, ss.326-328.

Ahonen, Guy: Kirja-arvio: Asko Suikkanen "Sosiaalipoliittisen tutkimuksen lähtökohdat ja tapaturmavakuutuksen toimeenpano" teoksessa Janus 1991, nro 1:110-111.

Computer programmes

Ahonen, Guy;  Luopajärvi, T: Tervus- Terveys ja Tuottavuus. Atk-pohjainen laskentamalli". Työterveyslaitos (Programme & Broschure).

Ahonen, Guy;  Strigårdh, William: Potentialen. Calculating the Costs and Benefits of Work-related Investments. Copmputer programme. Miljö-Data. Sweden 1999.

Ahonen, Guy: Työhyvinvointi-laskuri. Duunitalokoot. Työterveyslaitos 2011 http://www.ttl.fi/duunitalkoot/yrittajat_s7.html

Public videos

Ahonen, Guy.: Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys. Video TTL:n Duunitalkoot-web site. http://wm.esitykset.net/digitalone/TTL/YLE/1.wmv.  Helsinki 2007

Ahonen,Guy: Uusi ase kasvuun: Työhyvinvointi. Työterveyslaitos 15.2.2010. Deski.: http://www.deski.fi/page.php?page_id=124&tiedote_id=10762&day=&month=&year=